What i spend in a Month: May

Aangezien jullie de vorige blog zo leuk vonden en massaal ja stemde op de Instagram poll of ik nog een keertje mijn uitgave zou delen, hierbij mijn uitgave voor de maand mei. Dit keer zou ik ook mijn budget delen zodat jullie kunnen zien of ik mij daar netjes aan heb gehouden.

Budget maand mei 2021:
Boodschappen €50,-
Reiskosten/benzine €40,-
Overig €20,-
Cadeautjes €20,-
Sparen €125,-

Uitgave deze maand:

Vaste lasten (hypotheek, gas/water/licht, telefoon, etc): € 792,37

Boodschappen:
3-5:

€0,50 voor een groente & fruit box* (meestal zit er ook een brood bij)
€2,50 Shoarma (Jumbo, tht product, ingevroren in 2 porties)
€4,21 Tex Mex producten van Santa Maria (wraps & tacobootjes, aanbieding 4 kopen, 2 betalen)
€1,49 Feta van Arla (aanbieding)
€1,23 Pinda’s (aanbieding)
€0,99 Kwark
€2,39 Rundergehakt
€ 5,- Vivera vleesvervangers (aanbieding, 3 voor €5, spekjes, “kip”schnitels, “kip”stukjes)
7-5:
€1,30 Turks brood (1 bruin bolletje en een acma (zoet broodje) voor lunch)
€2,83 2 x mini naan (aanbieding 2de halve prijs)
€1,84 Lurpak roomboter (aanbieding en zoooo lekker)
€0,60 Coca Cola (blikje)
8-5:
€0,59 Pepsi ginger (blikje)
€0,57 Wolkentoetje (yep…had chocolade nodig)
€1,49 Lay’s strong chicken chips (en ja, de mei challenge zei niks over chips ;)…plus deel van avondeten)
Subtotaal (1ste week): €27,53

Hiermee maakte ik o.a. de volgende gerechten:

10-05:
€0,50 voor een groente & fruit box
€1,96 Scharreleieren, 12 stuks
€0,89 Rucola
€1,69 Kaas
€0,89 Pistoletje
€0,95 Kipdrumsticks 2 x
13-05:
€0,58 Gingerbeer
€1,99 Geraspte kaas
€0,57 Wolkentoetje (ja die “geen chocolade kopen”challenge is moeilijker dan ik dacht ;)!!!)
15-05:
€0,60 Blikje cola
€0,88 Soja melk
€0,38 Tarwe bloem
Subtotaal (2de week): € 11,88

Hiermee maakte ik o.a. de volgende gerechten:
Een broodje Beef Banh Mi (klik hier voor recept) en een uitsmijter

17-05:
€0,50 Groente & Fruit box
€1,69 Kaas
€0,50 Kipstukjes (tht product van Jumbo)
€1,00 Speklappen (tht product van Jumbo)
€1,96 Eieren
22-05:
€0,91 Smeltkaas
€0,21 Tomaat
€0,88 Sojamelk
€2,20 Kipfilet (verdeelt in 3 porties)
Subtotaal (3de week): €9,85

Hiermee maakte ik o.a. de volgende gerechten:

25-5:
€0,50 Groente en Fruit Box
Hiermee maakte ik:

31-05:
€0,50 Groente en Fruit Box

Totaal boodschappen: € 50,26 (€0,26 over budget maar uit spaarpotje voor kleingeld Groente en Fruitbox)
*de fruit en groente box is een vrijwillersbaantje tegen voedselverspilling. In ruil voor 1 dienst in de 3 weken mag je wekelijks een box ophalen voor maar €0,50

Reiskosten/benzine:
1-5 €20,00
10-5 €7,72
16-5 €20,06
Totaal: €47,80 (over budget met €7,78)

Overig:
7-5 €4,99 Kruidvat
21-5 €5,79 Montagekit (om de gordijnstanghouder te fixen)
22-05 €2,19 WC papier
22-05 €4,99 2 bossen tulpen
Totaal: €17,96 (binnen budget, €2,04 over)

Treat Yourself (komt uit het spaarpotje):
€35 wimpers

Cadeautjes:
€9,- Hema
€1,05 Croissantje (cadeautje voor mezelf :)!)
Totaal €10,05 (binnen budget, €9,95 over)

Sparen:
Totaalbedrag €715,- dit ging naar de volgende spaarpotjes:
Belasting/accountantskosten €25 + €200
Verzekeringen €25 + €100
Laptop € 100
APK Keuring/autokosten €25
Treat yourself €10 + €100
Buenos Aires € 15 + €50
Birthday €50 + €15
Budget hiervoor was €125,- maar kreeg een financieel extraatje dus die gaat dan gelijk in de spaarpotjes!

En dan kreeg ik nog wat extraatjes gratis:
Rundersteaks 2x, bladerdeeg (6 plakjes), 2x koolvis, krieltjes, kaasjes en 1 ei van de bovenbuuf die ging verhuizen en haar diepvries/koelkast leeg aan het ruimen was. En een heel mooi bosje bloemen :)!
Koriander, ik had niet zoveel nodig dus kreeg heel lief een klein bosje gratis van mijn favoriete Arabische winkel in mijn straat, Mediterranee.
Een pot Collageen en 4 shotjes voor in de koffie e.d. van Personel Protein, wat superlief was want die collageen stond al op mijn To Buy lijstje voor mei, nadat ik merkte dat deze dus echt heel fijn opgenomen werd door mijn lichaam.
4 heerlijke stukjes homemade Baklava van de onderbuurman, want: Suikerfeest!
12 bakjes fruitmoes van Servero om te proberen.
8 repen chocolade van Handsoff My Chocolate (samenwerking)
2 badpakken, panty’s (stayups), kanten body van Hunkemoller (samenwerking)
7 repen chocolade van Rittersport (gewonnen)

Totale uitgave Mei 2021: €1.668,44
Waarvan naar spaarrekening: €715,-

English version

Because you liked my previous blog and all voted yes on the Instagram poll if i should share my spendings again, hereby my What i spend in May. This time i will also share my budget, so you can find out if i sticked to it.

Budget month May 2021:
Groceries €50,-
Travel costs/gas €40,-
Other €20,-
Presents €20,-
Savings €125,-

This months spendings:

Fixed charges (mortgage, gas/water/light, phone, etc): € 792,37

Groceries:
3-5:

€0,50 for a fruit & veggie box* (usualy it also comes with bread)
€2,50 Shoarma (Jumbo, tht product, i made 2 portions which i put in the freezer)
€4,21 Tex Mex producten of Santa Maria (wraps & taco cups, sale get 4, pay 2)a
€1,49 Feta of Arla (sale)
€1,23 Peanuts (sale)
€0,99 Quark
€2,39 Grounded beef
€ 5,- Vivera vegetarian (sale, 3 for €5, “bacon”, “chicken” schnitels, “chicken” pieces)
7-5:
€1,30 Turkish bread (1 small bun and an acma (sweet bun) for lunch)
€2,83 2 x mini naan (sale 2nd half price)
€1,84 Lurpak real butter (sale and soooo good)
€0,60 Coca Cola (can)
8-5:
€0,59 Pepsi ginger (can)
€0,57 Chocolate dessert (yup…needed chocolate)
€1,49 Lay’s strong chicken chips (and yes, the Maychallenge didn’t say anything about chips ;)…plus part of dinner)
Subtotal (1st week): €27,53

A few dishes i made with this:

10-05:
€0,50 for a fruit & veggie box
€1,96 eggs, 12 pieces
€0,89 Rocket lettuce
€1,69 Cheese
€0,89 Small Baquette
€0,95 Chicken drumsticks 2 x
13-05:
€0,58 Gingerbeer
€1,99 Grated Cheese
€0,57 Chocolate dessert (Yes, that “not buying chocolate” challenge is harder than i thought;)!!!)
15-05:
€0,60 Can of cola
€0,88 Soy milk
€0,38 Wheat flour
Subtotal (2nd week): € 11,88

Here’s a few dishes i made with it:
A Beef Banh Mi (click here for the recipe) and an egg sandwich

17-05:
€0,50 Fruit & Veggie box
€1,69 Cheese
€0,50 Chicken pieces (tht product of Jumbo)
€1,00 Pork Belly slices (tht product of Jumbo)
€1,96 Eggs
22-05:
€0,91 Cheddar Cheese
€0,21 Tomato
€0,88 Soy milk
€2,20 Chickenbreast (divided in 3 portions)
Subtotal (3rd week): €9,85

And i made these with it:

25-5:
€0,50 Fruit and Veggie Box
I made these meals with it:

31-05:
€0,50 Fruit and Veggie Box

Total groceries: € 50,26 (€0,26 over budget but took it out of a piggybank for the fruit & veggiebox
*the Fruit & Veggie box is a volunteers job against foodwaste. By helping out once in the 3 week, you get to pick up a box every week for only €0,50.

Travel costs/gas:
1-5 €20,00
10-5 €7,72
16-5 €20,06
Total: €47,80 (over budget with €7,78)

Other:
7-5 €4,99 Kruidvat
21-5 €5,79 Montagekit (glue to fix the curtain rod)
22-05 €2,19 Toilet paper
22-05 €4,99 2 tulip bouquets
Total: €17,96 (within budget, €2,04 left)

Treat Yourself (out of piggybank):
€35,- lashes

Presents:
€9,- Hema
€1,05 Croissant (gift for myself :)!)
Total €10,05 (within budget, €9,95 leftover)

Savings:
Total amount € 715,- which went to the following piggy banks:
Taxes/accounting costs €25 + €200
Insurances €25 + €100
Laptop €100
APK examination/car repair costs €25
Treat yourself €10 + €100
Buenos Aires € 15 + €50
Birthday €15 + €50
Budget for this was €125,- but received some extra money this month which goes straight into my piggybanks!

And than i also got some free extra’s:
Beefsteaks 2x, Puff Pastry (6 sheets), 2x pollock, small potatoes, cheeses,and 1 egg of my neighbor who was moving out and was cleaning out her freezer/fridge. Also got a very sweet bouquet of flowers :)!
Coriander, i didn’t really need much, so i got a small bouquet free of my favorite Arabic store in my street, Mediterranee.
A jar of Collagen and 4 shots for in my coffee (or yoghurt) of Personel Protein, which was super sweet as the collagen was already on my To Buy list for May after finding out my body processes it really well!
4 delicious pieces homemade Baklava of my downstair neighbor, as it’s Eid Mubarak!
12 portion mashed fruit (like apple sauce) of Servero to try.
8 chocolate bars of Handsoff My Chocolate (collab)
2 bathing suits, stockings (stayups), lace body of Hunkemoller (collab)
7 chocolate bars of Rittersport (won)

Total spend in May 2021: €1.668,44
Of which this amount went to my savingaccount: €715,-

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *