Review Rens, mijn lifestyle guide

Of deze review wel heel objectief is durf ik niet te beweren. Iedereen weet inmiddels al wel dat ik echt een enorme Rens fan ben. Maar goed, zij was ook diegene die mij de handvatten gaf om m’n levenstijl om te gooien en liet zien dat gezond eten echt ook heel erg lekker kon zijn. Dus tja…wil je een review die volledig objectief is, dan moet je zeker niet verder lezen. Maar wil je weten wat ik van haar nieuwste boek vindt scrol dan vooral door.

Nou moet ik overigens wel bekennen dat ik groot fan ben van haar kookboeken, dus of ik dat ook zou zijn van haar lifestyle guide was nog de vraag. Het grappige is ik heel veel dingen in het boek ook onbewust ben gaan doen toen ik gezonder ging leven. Op een of andere manier maakt die switch ook dat je bewuster omgaat met andere dingen, zoals je energie en je lijf. Vooral na m’n 40ste (en operaties) ben ik een stuk liever geworden voor het laatste. Dit boek is dus eigenlijk een soort bevestiging dat voeding en een gezonde levenstijl ook zorgt voor het meer accepteren van je lijf en je zelfvertrouwen. En voor diegene die daar nog moeite mee hebben is het vooral een fijn boek om wat tips en kennis op te doen.

Het boek is onderverdeeld in 7 hoofdstukken en achterin vindt je nog voedingsschema’s voor een detox en cleanse.

Hoofdstuk 1: Good Vibes
Klinkt misschien zweverig of raar maar ik geloof dat positive thinking echt veel kan doen met je energie en gezondheid. Dat Rens hier ook over schrijft is dan ook wel heel grappig en herkenbaar. Wat ik leuk vindt aan dit hoofdstuk maar sowieso in het hele boek is dat ze heel open is over haar zelf en haar manier van leven en zich daarmee ook kwetsbaar opstelt. Want tja, iedereen heeft daar natuurlijk een mening over. In dit hoofdstuk geeft ze tips en tools om bewuster te worden van je gevoel en dit om te zetten naar good vibes.

Hoofdstuk 2: Relax
Om eerlijk te zijn is dit een hoofdstuk wat ik wel wat meer mag gaan toepassen, al neem ik al heel bewust elke dag me-time, ik merk dat ik wel heel vaak nog “aan” sta of in m’n hoofd druk ben met dingen die ik nog moet doen. Dit hoofdstuk geeft heel veel tips om te relaxen en don’t worry, het is niet alleen maar met meditatie of ademshalingoefeningen…Rens durft ook gewoon sex te noemen….that’s why i love her!

Hoofdstuk 3: Food
Tja een boek van Rens is natuurlijk niet compleet zonder een hoofdstuk over eten. Uiteraard met weer heerlijk gezonde recepten maar ook met uitleg over wat eten met je doet, waarom ze geen calorieën telt, wat je in je voorraadkast “moet” hebben staan en een weekschema die je zelf in kunt vullen.

Hoofdstuk 4: Beauty
Dit hoofdstuk gaat vooral eigenlijk over self love. Heb je lijf lief, zorg er goed voor, focus op je positieve kanten en omarm je flaws. Heel grappig, nog voor het lezen van dit hoofdstuk begon ik elke zondagavond met een soort beautyavondje. Lekker tijd voor mezelf, scrubben, lekker insmeren met bodyolie en echt even ontspannen. Leuk om terug te lezen dat Rens dit dus ook doet. En om eerlijk te zijn, is het gewoon een heerlijke manier om het weekend af te sluiten. Dit hoofdstuk bevat ook “recepten” om zelf scrubs en smeerseltjes te maken. Ik zie het mezelf nog niet echt doen, al klinkt de Matcha scrub best fijn.

Hoofdstuk 5: Bewegen
Een hoofdstuk met tips om meer te bewegen en dat hoeft echt niet in de sportschool. Een uurtje door je kamer dansen, een lekkere wandeling om je hoofd leeg te maken. Dat sporten of bewegen niet alleen goed is voor je lijf maar ook voor je hoofd wordt in dit hoofdstuk naar voren gebracht. En dat is precies waarom ik probeer dagelijks naar de sportschool te gaan…soms voor m’n lijf maar meestal om even m’n hoofd helemaal leeg te maken. Rens deelt haar playlist en wat simpele oefeningen die je ook gewoon thuis kan doen. En natuurlijk wat receptjes voor wat pre of after workout fuel.

Hoofdstuk 6: Home
Toen het woord Feng Shui voorbij kwam moest ik gelijk denken aan een werkgever waar ik lang geleden voor werkte en waar op een dag twee mensen in ons kantoor stonden met wiggelroedes. Sceptisch en sarcastisch als ik was maakte ik de opmerking dat zodra ze het goud gevonden hebben ze het vooral moesten laten weten. Nu ben ik nog steeds wel lekker nuchter hoor, maar sta ik wel open voor wat meer dingen. En ja, ik geloof dat een opgeruimd huis een opgeruimd gevoel geeft in je hoofd. En je huis echt als een plek moet voelen waar je je happy voelt. Ook in dit hoofdstuk geeft Rens tips en laat ze weten hoe ze haar happy home creëert. En vindt je ook hier “recepten” om zelf schoonmaakproducten te maken.

Hoofdstuk 7: Planet
En dat de planet het huis van ons allemaal is en dat we daar met z’n allen goed voor moeten zorgen is het laatste wat Rens ons wil meegeven. In dit hoofdstuk laat ze zien hoe zij dit doet en hoe ook jij een steentje mee kan dragen. Wat mij vooral trok was het No food waste gedeelte, want als fabandfitie on a budget doe ik dit natuurlijk al lang, al is het al dat je er ook nog veel mee bespaart. Net als niet telkens een plastic tasje te kopen maar je eigen tasjes mee te nemen als je gaat winkelen. Je helpt zo en het milieu en je portemonnee. Goede deal toch?

Als laaste krijg je nog een weekmenu voor een detox en cleanse. Nu moet ik zeggen dat beide me nooit echt trokken, maar als ik zo het menu voor de detox lees, krijg ik spontaan honger. Helemaal niet zo streng of saai als ik altijd dacht. Misschien iets voor in het nieuwe jaar. De cleanse laat ik voor wat het is.

Conclusie: Rens stelt niet teleur. Als je van haar kookboeken houdt, dan is dit een hele fijne aanvulling. Het is heel erg vanuit haar geschreven en ze geeft ook aan dat ze absoluut niks wil opleggen en zo voelt het ook zeker niet. Gewoon een fijn boek wat je regelmatig even oppakt om tot rust te komen en ideeën op te doen. Wat vooral naar voren komt is dat je moet doen wat je happy maakt en van jezelf moet houden…een perfect voornemen voor het nieuwe jaar, toch?

English version

To be honest i’m not sure if this review is very objective. Everyone knows how much i love Rens Kroes. But than again, she was the person who gave me the tools to change my lifestyle and showed me that healthy food could be really really delicious. So well..if you want an objective review, don’t read any further. If you want to know what i think of her new book, please, keep on scrolling.

I do have to admit that i’m a huge fan of her cookbooks, so if i would like this lifestyle guide was still a bit of a question. Funny thing is that i lot of things she mentions in her new book i already started doing when i started to live healthier. Somehow making that change also means you are becoming more aware how you deal with other things, like your energy and body. Especially after turning 40 (and my surgeries) i started treating my body a lot nicer. This book is sort of an affirmation that food and a healthy lifestyle also makes you accept your body more and gain self confidence. And for those still struggling with these things, this book is perfect to get you there and get some inspiration.

The book has 7 chapters and in the back you’ll find a foodplanning for a detox and cleanse.

Chapter 1: Good Vibes
Might sound a bit spiritual or weird but i believe that positive thinking can do a lot for your energy and health. That Rens acknowlegde this in this chapter is so recognizable and funny. What i like about this chapter but also throughtout the whole book is that she is very open about herself and way of life and therefore is putting herself out there. Because to be honest, everybody has an opinion about that. In this chapter she gives you tips and tools to become more aware of your feelings and to turn them into
good vibes.

Chapter 2: Relax
To be honest, a chapter i should apply more, eventhough i do take me-time every day, i do notice that i’m still “ON” or too busy in my head with things i still need to do. This chapter gives lots of tips to relax and don’t worry, it’s not just meditation or breathing excersises…Rens mentions sex aswell….that’s why i love her!

Chapter 3: Food
A book of Rens without a chapter about food would be weird. Ofcourse there are some healthy delicious recipes in this chapter but also explanations of what food can do, why she doesn’t believe in counting calories, things to fill up your cabinets with and a weekschedule you can fill in yourself.

Chapter 4: Beauty
This chapter is actually more about self love. Love your body, take care of it, focus on the positives and embrace your flaws. So funny, even before reading this chapter i started every sunday night with a beauty night. Time for myself, scrub, bodylotion and relaxing. Fun to read that Rens does the same. And to be honest, it’s such a great way to end the weekend.
This chapter also has “recipes” to make your own scrubs and creams. I don’t see myself doing that just yet, although the Matcha scrub does sound delicious.

Chapter 5: Move
A chapter with tips to move more and no not neccessarily in the gym. Dancing in your living room for an hour, or going for a nice walk to clear your head. That moving or working out is not just good for your body but also for your mind is what this chapter stands for. And that is exactly why i try to hit the gym everyday…sometimes for my body but mostly to clear my head. Rens shares her playlist and some simple excersises you can do at home. And ofcourse some pre and after workout fuel recipes.

Chapter 6: Home
When i saw the word Feng Shui it reminded me directly of a former boss and where one day two people showed up with a dowser. Sceptical and sarcastic as i was, i made a comment that if they found the gold to let me know. I’m still pretty down to earth but are more open nowadays to things like these. And yes, i believe that a clean home helps to clean your mind. And that your home should be place you should feel happy. In this chapter Rens also gives you tips and tell how she creates her happy home. And you also find “recipes” how to make your own cleaning products.

Chapter 7: Planet
That our planet is our home and we should take good care of it together is the last thing Rens would like to leave us with. In this chapter she shows how she does this and how we can contribute aswell. I was directly drawn to the No food waste part, as as a fabandfittie on a budget i do most of it already, just because it saves you a lot of money. Just like not buying bags at the store but bringing your own when you go shopping. You help the planet as well as your bankaccount. Pretty good deal, right?

Last but not least, you get a weekmenu for a detox and cleanse. Both not really something i ever considered, but when i read the menu for the detox, it sounded pretty good. Not as strict or boring as i thought. Maybe something to try in the new year. The cleanse just isn’t my thing at all.

My opinion: Rens doesn’t dissapoint. If you love her cookbooks (which are available in english, and i’m sure this book will be too soon), this book is the perfect addition. She wrote it from her point of view and clearly states she doesn’t want to impose things, and you never get the feeling in this book. Just a good book you would like to pick up from time to time to relax and get inspirate. What i thought was the main focus of the book is to do what makes you happy and to love yourself…a perfect resolution for the new year, right?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *