Babe, i don’t got this and it’s fine

Een paar maanden geleden was ik op een bijeenkomst waar iedereen eigen baas was. Ik werd aangesproken door een meisje: Wow, het gaat echt goed met je bedrijf hè! Even dacht ik dat ze een grapje maakte. Op dat moment had ik al zeker 1,5 maand geen klus en ook geen vooruitzicht op toekomstige klussen. Ik paste op het huis van m’n ouders waar ik niet veel deed dan van het bed naar de bank of ligbedje verplaatsen, afhankelijk van het weer. Ik keek haar aan met een blik waaruit duidelijk bleek dat ik haar opmerking niet begreep. Ja vervolgde ze, als ik het zo zie op Facebook dan gaat het toch heel goed. Ze stond ook echt te kijken toen ik haar vertelde dat ik voorlopig geen opdrachten had staan en dat de laatste klus ook niet echt geweldig was (financieel prima maar veel gedoe!). Ik was me niet eens bewust dat ik dus op social media heel anders over kom.

Aan de ene kant geweldig dat het naar de buitenwereld eruit ziet dat m’n bedrijf succesvol is, zeker omdat opdrachtgevers dat altijd wel fijn vinden en ervan uit gaan dat hoe drukker je bent, je dus ook heel goed bent in je werk. Maar aan de andere kant hou ik hier onbewust wel het beeld in stand dat een eigen bedrijf hebben geweldig is, dat druk zijn geweldig is (of in mijn geval onbewust de indruk wekken dat je druk bent), dat “Girlboss”-zijn het streven is. En ja, ergens is het ook geweldig, de vrijheid zou ik voor geen andere baan (in loondienst) willen ruilen. Maar het betekend niet dat het een streven moet zijn voor alle jonge meiden. Steeds meer zie ik meiden in hun twintig naast een fulltime baan, een eigen bedrijf of een (succesvolle) blog starten, duizenden volgers op Instagram proberen te krijgen en daar dan ook veel tijd in stoppen en dan ook nog elke dag vroeg op staan om te sporten om maar aan dat perfecte plaatje te voldoen. De winkels liggen vol met boeken over girl bosses en hoe je eigen succesvolle blog/vlog kan creëren. De ene na ander blogger/vlogger laat je zien hoe geweldig het is en Facebook vult zich met groepen voor ambitieuze meiden, powerbabes en girlbosses.

Niks mis mee natuurlijk maar helaas zie ik ook de andere kant steeds meer, meiden in hun twintig die een burnout krijgen terwijl ze zo hun best doen om aan dat perfecte plaatje te voldoen. Steeds vaker zie ik op Facebook blogs voorbij komen van meiden die even een break nemen van social media, het even niet meer weten en kopje onder gaan. Ik schrik daar echt van, want hoor je als twintigjarige niet vooral heel veel lol te hebben?! Tuurlijk ook ik denk wel eens, was ik toen maar iets ambitieuzer geweest maar aan de andere kant had ik dan wel heel veel leuke dingen misgelopen. En zelfs nu wordt ik nog wel eens beïnvloed door social media en voel ik me soms vooral een beetje lui. Want nee, zelfs nu een paar maanden na deze bijeenkomst heb ik nog steeds geen klussen staan voor de toekomst en dat maakt me nou niet echt een Girlboss…of wel?!

Dus kocht ik op Schiphol voor m’n reisje Curaçao het boek Babe, you got this met het plan dit te lezen tijdens m’n vakantie en dan erna weer heel ambitieus te worden en nog even een mooie klus te zoeken voor het eind van het jaar. Om eerlijk te zijn, was ik te druk met genieten om ook maar 1 pagina uit het boek te lezen. De vibe van het eiland deed me zo goed, langzaam paste ik me aan en begon ik me na 8 jaar weer echt lekker in m’n vel te voelen. M’n zelfvertrouwen kwam terug en toen ik terug kwam was ik nog niet van plan om dat gevoel op te geven. Ik zit in zo’n lekkere flow en met het zicht op m’n operatie op 21 december heb ik besloten me even te focussen op m’n gezondheid, het sporten en vooral mezelf en niet m’n bedrijf.

Betekend dit nu dat ik daardoor een mindere Girlboss ben…misschien en in de ogen van anderen ambitieuze meisjes vast. Maar ook dat heb ik los gelaten (en ja, dat was niet zo makkelijk om te doen). Het gaat niet om anderen, dit is mijn leven en als ik me zo happy voel dan volg ik liever m’n hart dan wat de maatschappij van mij “verwacht”. En tuurlijk ga ik in het nieuwe jaar op zoek naar nieuwe leuke klussen want ik hou van m’n baan. Maar voor nu kies ik even voor mezelf. En ik heb het geluk dat ik de vrijheid heb om dit te kunnen doen. En dat is voor mij de belangrijkste reden om eigen baas te zijn.

En wil ik met dit stuk nu al die jonge meiden afraden om een Girlboss te worden of ambitieus te zijn? NEE, juist niet, ik ben de grootste cheerleader voor al die meiden die kiezen om hun hart te volgen en hun dromen waar te maken (overigens ook voor alle jongens die dat doen ;)!!!). Maar weet zeker dat het jouw hart is dat je volgt en jouw dromen zijn die je probeert na te jagen. Voel je even niet zo happy: get out of the ratrace, take a break, reload en bedenk wat je echt het gelukkigst maakt en ga ervoor! Denk niet dat je faalt als je het even niet meer weet of als je even een stap terug neemt. Juist dat maakt je uiteindelijk sterker. En hoe moeilijk het ook is, trek je niets aan wat anderen ervan vinden, ook niet als dat je ouders/familie/vrienden zijn. Ik weet dat het misschien voelt alsof je andere mensen teleurstelt maar wat heb je liever, dat je zelf gelukkig bent of dat iedereen om je heen zo blij is dat je hun verwachtingen waar maakt maar daar zelf dood ongelukkig van wordt. Uiteindelijk is het jouw leven, dus volg je hart! En ook als dat niet een eigen bedrijf is, maar je happy bent om voor een baas te werken of als je geen zin hebt om te bloggen/vloggen of elke ochtend voor je werk de sportschool in te duiken, omdat dat is wat je voorbij ziet komen op Social Media. Doe wat jou gelukkig maakt!!!

Nu hoor ik je denken, dat boek, heb je dat nog gelezen? Nou uhh, na een poging vorige week waar ik niet verder kwam dan de eerste pagina, ligt dus gewoon weer op een stapel op de koffietafel. Gelukkig heb ik straks zeker 2 weken waarop ik helemaal niks kan, dus kan ik jullie erna vertellen of het me heeft geïnspireerd en of het goede tips bevat om in het nieuwe jaar weer te knallen met m’n eigen bedrijf.

Maar voor nu heeft deze Babe het dus even niet en vindt ik dat meer dan prima!

English version:

A few months ago i was at a meeting with people who all had their own company. A girl came up to me and said: Wow, you’re company is doing really good! For a moment i thought she was joking. At that moment i hadn’t had a client in 1,5 month and none in the nearby future. I was housesitting my parents house where i did pretty much nothing except moving from my bed to the couch or sunbed, depending on the weather. I looked at her confused. She than said, well when i look on your Facebook page things are really going well. She was really surprised that i didn’t have any jobs for the nearby future or beyond that and that the last job wasn’t so great either (financial it was good but too much shit going on!). I wasn’t even aware i portrait something competely different on social media.

On one side i’m happy that it looks like i have a succesfull business from the outside, especially since clients like that as how bussier you are, it means you must be really great at your job. But on the other hand i do keep up the image without realizing that having your own business is amazing, being busy is amazing (or in my case, without realizing, appear to be) and that being a so called Girlboss is what everyone should strive to become. And yes, it has it’s upsides and i wouldn’t want to trade my freedom for any other job (working for a boss). But it doesn’t mean it should be the norm for all the young girls out there. I see more and more girls in their twenties have a fulltime job and start their own company or start a (succesfull) blog, strive for thousands of followers on Instagram and put all their energy in that and on top of that get up really early to hit the gym just have that picture perfect life. Bookstores are filled with books about Girl Bosses or how to create your own succesfull blog/vlog. Many bloggers/vloggers are showing everyone how amazing it is and Facebook is filling up with groups for ambitious girls, powerbabes and girlbosses.

Ofcours it’s not a bad thing, however, unfortunately i start to see the other side of this trend more and more, girls in their twenties getting a burnout while trying their hardest to meet these standards. More and more articles and blogs fill up my Facebook timeline with girls that want to take a break of social media, just don’t really know what to do anymore and feel like they are drowning. It scares me, because isn’t your twenties for having fun?! Ofcourse, it has crossed my mind that i wished i would have been more ambitious back than, but than again, i would have missed out on so much fun memories. And even i sometimes get influenced by social media and start to feel a bit lazy. Because no, even months later after this meeting i still don’t have any new jobs or clients and well, that doesn’t really make me Girlboss, now does it?!

So before leaving to Curacao i bought the book Babe, you got this on the airport planning to ready it during my vacation so i would come back full of new ambition and launch a big job before the end of the year. To be honest, i was too busy enjoying myself to even read one page from the book. The vibe of the Island made me feel so good, i slowly adjusted myself and after 8 years i finally start feeling like the old me or even better. My self confidence came back and when i got home i wasn’t planning on giving the feeling up just yet. I’m in such a nice flow and with my operation coming up on December 21 i decided to focuss on my health, working out and mostly me and not my company.

Does this mean i’m not really a Girlboss…maybe and surely in the eyes of other ambitious girls. But i let go of that (and yes, that wasn’t that easy to do). It’s not what others think of me, it’s my life and i feel happier this way, i rather follow my own heart than do what society “expects” of me. And ofcourse i will be looking for new jobs/clients in the new year as i love my job. But for now, i choose me. And i’m happy to have the freedom to do so. Which is for me one of the most important reason to be my own boss.

Did i write this piece to tell young girls not to become a Girlboss or be ambitious? NO, definetly not, i’m the biggest cheerleader for all those girls choosing to follow their heart and make their dreams come true (by the way, also for all the boys doing so ;)!!!). But be sure that you are following your own heart and are chasing your own dreams. And if you don’t feel happy at the moment: get out of that ratrace, take a break, reload and think of what makes you really happy and go for it! Don’t think you fail if you don’t know what you want or if you take a step back. That will eventually make you stronger. And eventhough i know how hard it is, don’t worry about what other people think, even if it’s your parents/family or friends. I know it might feel like you dissapoint other people, but what would you rather have, that you are happy or that everyone around you is happy as you are meeting their expectations but you feel absolutely miserable. Eventually this is your life, follow your heart! Even if it means not having your own business but you’re happy to work for a boss or if you don’t feel like blogging/vlogging or getting up early in the morning to hit the gym before work, eventhough that is what you see on Social Media. Do what makes you happy!!!

I can hear you think, what about that book, did you end up reading it? Well uhh, after giving it a try last week i didn’t even finish the first page and put it back on the pile on my coffeetable. Luckly i won’t be able to move for 2 weeks after my operation, so i can tell you afterwards if it inspired me or gave me good tips to start the new year with a bang for my own company.

But for now, this Babe doesn’t have it and i’m more than fine with that!

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *