Februari’s Guilty Pleasure: Revenge body

Wat is jouw Guilty Pleasure? Ik heb er nog al wat dus dacht hoe leuk is het om jullie elke maand te laten weten wat m’n guilty pleasure is. Nu begin ik een maandje later maar de guilty pleasure van januari was wel vrij duidelijk, als je deze blogpost hebt gelezen ;)!

De Guilty Pleasure van deze maand is m’n girlcrush/fitspiration Khloe Kardashian. Ja ik weet dat dit een paar volgers gaat kosten maar daarom is het ook een guilty pleasure..toch?

In haar nieuwe programma Revenge Body vertelt ze dat ze altijd werd gezien als de fat sister en om eerlijk te zijn, ja zo voel ik me soms ook. Nou heb ik alleen maar broers dus misschien ben ik meer een DUFF*, zoals één van de deelneemsters aan het programma zich noemde. Mijn vriendinnen zijn allemaal stukken jonger dus weet ik stiekem ook wel dat ik mij daar nooit meer mee kan vergelijken maar toch…. i feel you, Khloe!

Maar terug naar Khloe, vanaf het begin al m’n favoriete zus van de 3 K’s. Grappig, lekker sarcastisch en ik was gek op haar kledingstijl. Dat ze langzaam transformeerde in een fitgirl op het moment dat ik ook weer het sporten oppakte maakte haar naast girlcrush ook nog eens een fitspiration. Dus toen ze bekend maakte bezig te zijn met een nieuw tv-programma gericht op fit transformations was ik ook wel erg benieuwd naar haar “geheim”. Nu is ze daar heel duidelijk over: hard work & good nutrition. En dat is ook precies waar ze mee aan de slag gaat met de deelnemers van Revenge Body.

Revenge Body ging in première toen ik in Amerika was en ik was zo blij dat ik een avondje stappen in Las Vegas opgaf om de eerste aflevering te kunnen zien. Dus gewapend met diet dr. pepper en een pakje Milkduds zat ik vol verwachting te wachten tot het begin…wat nogal onduidelijk was, want ben er nu nog niet uit hoe het CET of GMT tijdsysteem werkt. Maar gelukkig herhaalt E!Entertainment de afleveringen meerdere keren op een avond. En daar was het dan…na alle trailers, eindelijk aflevering 1 van Revenge Body.

Helaas, na het kijken van deze aflevering was ik een beetje teleurgesteld. Ergens had ik gehoopt echt goede voedings- en workout tips te krijgen, maar dat viel een beetje tegen. Wat houdt het programma dan echt in. Het begint met een gesprek tussen Khloe en de deelnemer en waarom ze mee doen aan het programma. Wie wil je laten zien dat je het kan of op wie wil je Revenge. Bijvoorbeeld die gemene “vriendin”, de ex die je dumpte omdat hij je te dik vond of een moeder die alleen kritiek kan leveren. Daarna gaan de deelnemers (2 per aflevering) aan de slag met een celebrity trainer of coach en je volgt ze 12 weken. Khloe zie je niet zo veel maar belt of komt af en toe langs om de deelnemers aan te moedigen. Aan het eind van het programma worden de deelnemers volledig gestyled en hebben ze een feestje of etentje om hun transformation te tonen aan hun familie en vrienden en natuurlijk diegene waar ze Revenge op wilde nemen.

Nu heb ik inmiddels 4 afleveringen gezien (want yeeeehhh, ik kan het ook gewoon in Nederland downloaden) en langzaam wordt er iets meer prijs gegeven qua voedings- en workout advies, maar eigenlijk is het gewoon een heerlijk guilty pleasure tv-programma. Leuk om naar te kijken en je te laten inspireren maar vooral heerlijke reality tv. En stiekem kan ik niet wachten op aflevering 5 want ik ben nu al verslaafd.

Ja natuurlijk is er veel kritiek op het programma (zoals waarom revenge als motivatie) maar inmiddels volg ik een paar deelnemers op Insta en ben ik echt onder de indruk, want ook na het programma houden ze de nieuwe healthy lifestyle aan en zijn ze zelf nog meer afgevallen. (zie Blushandbone & Jillianperih mocht je nieuwsgierig zijn geworden). En kritiek zal er altijd zijn, vooral als je achternaam Kardashian is.

Maar goed, in plaats van alleen de afleveringen te kijken liggend op de bank met een reep chocolade binnen handbereik wordt het nu tijd om zelf maar eens hard te gaan werken aan die Revenge Body anders blijf ik me altijd een DUFF voelen.

Revenge Body wordt uitgezonden op E!Entertainment op zondagavond om 21.00 uur (en erna regelmatig herhaalt).

En don’t forget:

“The best form of revenge is a good body!”

 

*) Designated Ugly Fat Friend

English version:

What’s your Guilty Pleasure? I have quite a few so i thought it would be fun to let you in at my guilty pleasures. I’m starting a month too laat, but i guess my guilty pleasure of January isn’t hard to guess if you have read this blogpost 😉 !

De Guilty Pleasure of this month is my girlcrush/fitspiration Khloe Kardashian. Yes i know this is gonna cost me a few followers but hey, that’s why it’s called a guilty pleasure..right?

In her new show Revenge Body she reveals always feeling like the fat sister and to be honest, i know that feeling. Apart from the fact that i only have brothers so i’m more like a DUFF*,  like one of the participants of the show calls herself. My friends are all a lot (a lot!!!) younger, so deep down i know i shouldn’t compare myself to them but still….i feel you, Khloe!

Back to Khloe, from the start my favorite sister of the 3 K’s.  Funny, sarcastic and love her style. When she slowly transformed in a fitgirl the moment i started going back to the gym didn’t just make her my girlcrush but also my fitspiration. We she announced working on a new tv show aiming at fit transformations i was so curious to find out her “secret”. She is very clear about this: hard work & good nutrition. And that is exactly what see shows the participants on her show Revenge Body.

Revenge Body premiered while i was in America and i was so happy i even gave up a night out in Vegas to see the first episode. So armed with a diet dr. pepper and a package of Milkduds i was waiting full expectations till it start…which was a little unclear to me, as i still don’t know how the CET of GMT time system works. Luckly E!Entertainment repeats the episode several times during the night. And there it was….after all the trailers, episode 1 of Revenge Body.

Unfortunately  i did was a little dissapointed after watching the first show. I had hoped for a lot of good nutrition and workout tips but that was a little minimal. So, what’s the show about? It starts with a conversation between Khloe and participant and why they want to be on the show. Who are you gonna show you can do it or who would you like Revenge on. For example that mean “friend”, the ex that dumped you because you gained weight or the mum that can be nothing but critical. After that the participants (2 per show) will start their program with a celebrity trainer or coach  and you will follow them throughout the 12 weeks. Unfortunately you don’t see Khloe much during this part of the show but she does call or stops by to support the participants every once in a while. At the end of the program the participants get fully styled and have a party or dinner to show their transformation to their friends and family and ofcourse to the one they wanted Revenge on.

I have seen 4 episodes so far (yeeeeeh i can download it here aswell) and little by little you get more information of the nutrition and workout programs, but really it is just a very good guilty pleasure program. Fun to watch and to get inspired but mostly just a feel good reality show.  And yep, secretly i can’t wait for episode 5 as i’m already an addict.

Ofcourse there is a lot of critism on the show (like why use revenge as form of motivation) but i started following a few participants on Insta and am so impressed, because even after the show they kept their healthy lifestyle and lost even more weight. (see Blushandbone & Jillianperih if i sparked your curiousity). And yep, there will always be critism, especially when your last name is Kardashian.

Anyway, instead of watching these episodes with a big chocolate bar in reach, it’s time to start working on my own Revenge Body as i don’t want to feel like a DUFF forever.

Revenge Body airs every Sunday evening at 21.00 hour at E!Entertainment (in Holland) and in America on Thursday nights.

And don’t forget:

“The best form of revenge is a good body!”

*) Designated Ugly Fat Friend

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *