Fresh Start January

Time flies, even when you are not having fun, hahahah. Nee grapje natuurlijk, hoe raar deze afgelopen 2 jaar ook waren, er waren gelukkig nog genoeg lichtpuntjes. Maar of ik nou echt de voornemens van vorig jaar heb waargemaakt durf ik niet te zeggen. Dus in plaats van voornemens ga ik nu gewoon weer back to basic..terug naar Fab, Fit en on a Budget!

Fab:
Voor mijn laatste jaartje in Nederland heb ik grootse plannen, binnenkort vertel ik daar meer over in een blog. En hopelijk gaat het allemaal lukken want als we bij elke nieuwe variant in lockdown gaan dan wordt het vooral een fabulous sweatpants party, maar laten we positief blijven. (of negatief, het is maar hoe je het bekijkt). Aangezien die joggingbroek aardig begint te slijten inmiddels, wordt het sowieso tijd om die wat minder vaker uit de kast te halen. Al is de rest van mijn garderobe wel ietsjes krapper gaan zitten…dus on to the next point:

Fit:
Tja, dit wordt wel weer even een dingetje. Fijn dat we midden in een gezondheidscrisis het meest essentiële..de sportschool dicht gooien. Voordeel is dan wel weer dat je niet 3 januari moet vechten voor een plekje op de loopband of leg press. Maar eerlijk, ik zou nu niks liever willen. Maar fit is niet alleen sporten in de gym. Gelukkig zijn er genoeg apps en You Tube filmpjes om zelf aan de slag te gaan en gaat mijn nieuwe smartwatch overuren draaien om mijn stapjes bij te houden. En ik ga weer echt even heel goed op mijn voeding letten. Want eerlijk, dat is bij mij toch wel 80% van het werk. Zit ik niet lekker in mijn vel dan uit dat zich in eetbuien, en hoewel ik dacht dat het onder controle was, merk ik dat ik weer bijna terug bij af ben door het thuis zitten en natuurlijk de spanningen met alles wat ik moet regelen voor mijn vertrek. En door die eetbuien voel ik me dan weer niet lekker mentaal en zo blijf ik een beetje in een cirkeltje zitten. Enige voordeel is nu dat ik er eerder uit kom en januari is nou eenmaal een heerlijk begin voor een Fresh Start.

On a Budget:
Dit jaar wordt een beetje gek financieel jaar, met de verkoop en huren van mijn huis, alles regelen voor vertrek en dan nog alle verhogingen waar je echt niet vrolijk van wordt, is het weer tijd om wat strakker aan een budget te gaan houden. Ik maak altijd een jaarbudget met de maandelijkse vaste lasten maar ook de spaardoelen voor dingen zoals de jaarlijkse verzekeringen voor mijn huis en auto. Maar ook dingen zoals uitjes, mijn verjaardag, onverwachte kosten en ja, ook alvast een Christmas fund. Geloof me, dit moet je gewoon alvast in januari aan gaan leggen. Al spaar je maar een tientje per maand…die extra €120 aan het eind van het jaar is wel echt fijn. En daarnaast maak ik een maandelijks budget voor mijn boodschappen, , benzine kosten, extra inkomsten en verjaardagen. Nu zijn dingen nog een beetje onduidelijk qua extra kosten maar juist door me aan een budget te houden, krijg ik meer rust in mijn hoofd en ben ik voorbereid op onverwachte dingen. Sowieso gaan we januari even rustig aan beginnen, want ondanks No Spend November, heb ik die besparing weer dubbel en dwars uitgegeven in december. Iets met failing to plan, is planning to fail! Ja zelf ik vergeet nog wel eens mijn eigen tips :)! Dus vandaar…back to basic, back to Fab, Fit en On a Budget!

Wil je nu ook een Fresh Start voor 2022 maar weet je niet zo goed hoe je moet beginnen. In mijn boek Fab and Fit on a Budget vind je alle tips en tricks om te besparen op je boodschappen, minder voedsel te verspillen (mocht je duurzaamheid hoog op je goede voornemens lijstje hebben) en vindt je 100+ lekkere, gezonde (en een paar cheats, want balance is key) maar vooral makkelijke recepten. Niet uren in de keuken staan want de meeste zet je al binnen een half uurtje op tafel. Fijn na een drukke dag! Bestel het boek hier en get ready for a Fabulous 2022!

English version:

Time flies, even when you are not having fun, hahahah. No just kidding ofcourse, eventhough these two years have been strange, luckly there were enough highlights. But if i really managed to stick to last years resolutions, i doubt it. So instead of resolutions this year, i just go back to basic..back to Fab, Fit and on a Budget!

Fab:
I have big plans for my last year in The Netherlands, i will tell you more soon about those in a blog. And hopefully it will work, as i we go in lockdown every time there’s a new string of the virus, it will be more of a fabulous sweatpants party, but lets stay positive (or negative..depends how you see it). And as that sweat pants is starting to look really worn out, it really is time to keep those in my closet more often. Eventhough the rest of my wardrobe got a little tighter…soooo on to the next point:

Fit:
Well this is going to be a bit of problem. I mean, who in the mids of health crisis closes the most essential thing to keep fit…the gym. Only advantage is that on January 3 you don’t have to fight for a spot on the treadmill or leg press. But honeslty, i would have love too. But fit isn’t just working out in the gym. Luckly there are enough apps and You Tube clips to workout at home and my new smartwatch is going to be working overtime to keep up with all my steps. And i really need to go back to watching my food intake. As honestly, that’s about 80% of what keeps me fit. As soon as i don’t feel happy, my binging comes back, and eventhough i thought i had it under control, i’m almost back to square 1 because of losing my job and all the nerves of leaving the country for good. And binging makes me feel horrible mentally and this way i keep going in circles. Only this time i snap out of it sooner and January is, afterall, the best beginning of a Fresh Start.

On a Budget:
This year will be a bit of a strange financial year, with selling and renting my house, arranging everything for my leave and all those increases of bills that don’t make anyone happy, it’s time to stick to a tighter budget. I always make a year budget with the monthly fixed bills but also saving goals for things like insurances for my house and car. But also thing like days out, my birthday, unexpected costs and yes, also a Christmas Funds. Believe me, start this in January. Even if you just save €10 per month…that extra €120 will be so nice at the end of the year. Besides a yearly budget i make a monthly budget for my groceries, gas for the car, extra income and birthdays. Now things are gonna be a little confusing with all the extra costs but to stick by a budget especially in those situations, i find peace of mind and are prepared for anything unexpected. And January i will definetly take things slow, as eventhough i did a No Spend November, what i saved than i double spend in December. Something about failing to plan, is planning to fail! Yes i do sometimes forget my own tips :)! So…back to basic, back to Fab, Fit en On a Budget!

Do you also want a Fresh Start for 2022 but don’t know where to start. In my book Fab and Fit on a Budget you will find all the tips and tricks to save on groceries, waste less food (if sustianability is high on your resolution list) and 100+ delicious, healthy (and a few cheats as balance is key) but mostly easy recipes. Not spending hours in the kitchen as most will be on the table within 30 minutes. Which is nice after a busy day! Order the book here and get ready for a Fabulous 2022!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *