Happy Financial 2018

Toen ik gisteren “geen saldo” op het schermpje van de pinautomaat zag verschijnen was het even oops… hahaha, iets te enthousiast geweest. Gelukkig heb ik altijd nog wel een back-up bij me. Maar toen ik vanochtend de eindafrekening van de Nuon kreeg en voor het eerst moest bijbetalen en erna de rekening van de opstalverzekering ook nog eens op de deurmat lag, werd die oops meer een BIG FAT OOPS! Dus om 2018 een beetje goed door te komen en mijn spaardoel te kunnen bereiken, was het tijd om een financieel plannetje te maken.

Herkenbaar, hieronder wat tips die ik gebruik om m’n budget voor het nieuwe jaar te bepalen en te besparen:

 1. De jackpot winnen!!! Hahahah grapje natuurlijk, but a girl can dream!
 2. M’n kosten en inkomen goed in kaart brengen. Want hoe wel ik dit wel een beetje weet, is het nu aan het eind van het jaar wel even goed om alle vasten lasten (hypotheek, gas, water, licht maar ook sportabonnement, telefoonkosten e.d) eens bij elkaar op te tellen. Vooral met alle verhogingen van de verzekering premies en andere kosten. En als je dan weet wat er elke maand uit gaat en dit aftrekt van je maandelijkse inkomsten, dan weet je wat je nog over houdt voor de leuke dingen in je leven. In mijn geval helaas niet zo veel dus vandaar punt 3:
 3. Mijn inkomsten verhogen. 2017 was (almost) no work, all play en voor 2018 is het misschien beter om dit om te draaien. Gelukkig heb ik in het begin van het nieuwe jaar een afspraak met een heel gaaf bedrijf waar hopelijk een leuke samenwerking uit komt…fingers crossed. Maar ik hoop op nog wel wat meer leuke klussen dus behalve dit een financieel plannetje zal ik aankomende tijd ook bezig gaan met een zakelijk plan voor 2018. Werk je niet voor jezelf maar 40 uur of meer voor een baas dan zijn extra baantjes of klussen ernaast misschien niet zo handig (tijd voor jezelf is namelijk ook gewoon heel gezond) maar dan zijn er nog wel wat mogelijkheden om je inkomsten te verhogen, zoals:
 4. Doe af en toe mee met een onderzoekje. Zelf zit ik bij Respondenten.nl en hoe wel veel onderzoeken in de randstad plaats vinden, wordt ik af en toe uitgenodigd om mee te doen aan een vragengesprek of een online enquête. De bedragen worden altijd duidelijk aangegeven en zo kreeg ik laatst voor een superleuk gesprek van 1,5 uur over een nieuw product €50,-. Leuk om op deze manier ook de hoogte te blijven van nieuwe merken/producten.
 5. Rommelmarkt/marktplaats/2dehandswinkels. 1 x per jaar sta ik samen met m’n moeder op een rommelmarkt. Voor die tijd ga ik door elke ruimte van het huis om alles wat ik niet meer gebruik, op uit gekeken ben of niet meer draag te verzamelen. Aan het eind van de dag hebben we altijd een leuk bedrag bij elkaar maar ook gewoon een gezellig moeder/dochter dagje samen gehad. Gezellig ook met een vriendin, zo klets je lekker bij en verdien je ook nog wat. Uiteraard kun je het ook op marktplaats verkopen. En sommige tweedehands- of vintage winkels nemen nog mooie kleding in waar je dan een bepaald percentage van ontvangt als het verkocht wordt.
 6. Als je dan toch die kledingkast aan het uitruimen bent, kijk eens kritisch naar wat je allemaal nog hebt. Zo kom ik altijd wel wat tegen waar de kaartjes nog aan hangen (oops!) of iets waar ik eindelijk weer in pas en wat echt superleuk staat op dat rokje wat ik amper droeg. Als je weet wat er in je kast hangt en hoe je kledingstukken kan combineren weet je ook precies wat je nog nodig hebt en zul je minder snel iets kopen wat je niet echt nodig hebt. Ik geef altijd wat meer geld uit aan (kwalitatief) goede basics en koop alles wat hip maar tijdelijk is voor wat minder geld.
 7. Clean out the fridge weken. Een hele volle diepvries/koelkast/voorraadkast, waarom niet vanaf nu tot kerst even geen boodschappen doen, op wat vers producten na. Niet alleen bespaar je geld, wordt je er heel creatief van maar als je diepvries straks leeg is, kun je die gelijk even ontdooien en schoonmaken. Niet alleen een fijn zodat je straks ruimte hebt voor je kerstboodschappen maar een goed ontdooide diepvries verbruikt ook nog eens minder energie en dat is dan wel weer fijn als je volgend jaar de eindafrekening van je energieleverancier krijgt ;)!

Is je bankrekening nu al wat minder enthousiast over al je decemberuitgaven…hou dan volgende week de site in de gaten voor een paar DIY cadeautips om ook nog wat geld over te houden voor een fantastisch Oud & Nieuw feest! Of klik hier voor leuke cadeautjes onder de €10,-.

English version:

When i  got “no balance” on the screen of the ATM yesterday i was like oops…hahahah been a bit too enthusiastic. Luckly i always carry some backup on me. But when i got the end balance of the energy bill this morning and for the first time had to pay extra and after that found the insurrance bill on the doormat, that oops became a BIG FAT OOPS! So to make it through 2018 and reach my saving goal, it was time to make a financial plan.

Recognizable, here are some tips i use to determine my budget for the new year and to save some money:

 1. Win the jackpot!!! Hahahah just kidding but a girl can dream!
 2. Determine my costs and income. As eventhough i do have a rough idea, now at the end of the year it’s a good idea to count all the expensives (morgage, energy but also gym membership, phone costs and such). Especially as most things like insurance costs are going up in the new year. And when you know what goes out each month and deduct it from your monthly income, you know what you can spend on the fun things in life. In my case not that much, so here comes point 3:
 3. Raise my income. 2017 was (almost) no work, all play and it might be better to turn that around in 2018. Fortunately i have an appointment in the beginning of the year with a really cool company which hopefully leads to a nice collaboration…fingers crossed. But i’m hoping for a lot more fun events so except for this financial plan i will be working on a business plan for 2018 this month. If you don’t work for yourself but 40 hours or more for a boss extra jobs or work might not be the best idea (time for yourself is good & important for your health). But there are some possibilities to raise your income, like:
 4. Fill out surveys every once in a while. I’m part of Respondenten.nl  and eventhough a lot of surveys and research is being done in the west of The Netherlands, i do sometimes get invited for a research conversation or an online survey. The amounts are always clear and the last time i had a super fun conversation of 1,5 hours about a new product and earned €50,-. Plus it’s also fun to stay updated about new brands/products.
 5. Flea market/ebay/secondhand stores. 1 x per year i’m selling my stuff at a flea market with my mum. Before hand i go through every space of my house to collect everything i  son’t use, don’t like anymore or not wear anymore. At the end of the day we’ve earned a nice amount but also had a nice mother/daughter day. Also fun with a friend, catch up and make money. Or sell your stuff at E-Bay. And some second hand or vintage stores take in nice looking clothes and you’ll receive a certain percentage when it get sold.
 6. And when you are cleaning out your wardrobe anyway, just give it a good look and see what you still have. I always find something that still has it’s tag on it (oops!) or something i finally fit back into that goes so well with the skirt i hardly wear. When you know what you have in your closet and how to combine the items you know exactly what pieces are still missing and you are less likely to buy stuff you don’t really need. I always spend more money on (quality) basics and spend less on the trendy but temporarily fashion.
 7. Clean out the fridge weeks. A full freezer/fridge/pantry, why not buy any grocceries from now till christmas (except for some fresh produce, like veggies). Not only will you save money, get creative but when that freezer is emptied your can defrozed it and clean it. Not only nice to have enough space for christmas grocceries but a good defrosted freezer also uses less energy and that will be a nice suprise at the end of the year when you receive the end balance of your energy supplier ;)!

Having a bank account that is already worn out by your december spendings…stay tuned as next week i will post a few  DIY gift ideas so you can save a little money to spend on that amazing NYE party!

 

2 thoughts on “Happy Financial 2018

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *