Full Force gym review

Voor diegene die wel eens m’n captions lezen op Instagram weten dat ik een tijdje geleden een netwerkbijeenkomst had waar ik nogal tegenop zag. Geheel onterecht bleek achteraf, want allemaal super leuke en inspirerende dames maar…nogal veel superleuke en inspirerende dames. Dus helaas had ik niet de kans om iedereen persoonlijk te spreken. 1 van die dames bleek namelijk een eigenaresse van een sportschool en omdat zij hetzelfde probleem had leek het haar leuk om in plaats van te vertellen wat haar gym inhield, ons uit te nodigen om het zelf te ervaren. Een kans die ik niet voorbij laat gaan, want ondanks dat ik me heel happy voel in m’n eigen sportschool, vind ik het ook altijd erg leuk om eens te kijken hoe het er bij andere sportscholen uit ziet.

Dus zo fietste ik gisteren door de regen naar een afgelegen industrieterrein. Rode deur links en dan rechts de trap op waren de instructies. Ik open de rode deur en stap een oude bedrijfsruimte in…okay trap op en even lijkt het of ik op de set ben van een of andere horror film. De deur aan de eind van de gang moet de eindbestemming zijn. Full Force gym staat er op de laatste deur inderdaad aan het eind van de gang. Ik open de deur en ben een beetje verrast met wat ik zie. Bij gym verwacht je een grote ruimte vol met apparatuur. Maar in plaats daarvan kijk ik naar een kleine speeltuin inclusief soort klimrek. Maar gaaf ziet het er wel uit.

 

En zodra Marvin & Chanine hun vertaal vertellen kun je eigenlijk ook niet meer wachten om aan de workout te beginnen. Ze werken in kleine groepen zodat ze mensen volledig kunnen begeleiden. Of je nu krachttraining wil gaan doen, een #wod, #hiit of een soort van Crossfit workout. Zo kunnen ze je de basics goed aanleren, corrigeren waar nodig en je helpen je grenzen te verleggen en doelen te halen. En nee, niet elke week dezelfde workout, maar elke week iets anders aangepast aan je eigen niveau, waar je voornamelijk werkt met je eigen lichaamsgewicht. Geen machines, jij bent de machine is hun motto (grappig genoeg kwam ik dezelfde spreuk ooit tegen in Buenos Aires, dus wellicht moet ik dit maar als een teken gaan zien!). Persoonlijke begeleiding is waar het bij Full Force Gym om draait en dat alles in een geweldige ruimte.

En dan mogen wij aan de slag. Chanine heeft een leuke workout bedacht en na een goede uitleg waar ze mensen die de workout nog niet kennen de oefening voordoet en diegene het een paar keer laat doen waarbij ze corrigeert waar nodig, gaan we aan het werk. 1 minuut, 10 workouts. Klinkt als een eitje, maar is toch best nog pittig. Ondanks dat ik regelmatig sport krijg ik wat mooie aanwijzingen hoe ik oefeningen beter kan uitvoeren en merk ik gelijk een verschil met wat ik normaal doe. Na dit heerlijke rondje doen we nog wat buikspieren en helaas is het uur dan alweer voorbij. Maar ik heb zo’n gevoel dat ik hier nog wel een keertje een wat intensievere workout ga doen :)!

Ben je op zoek naar een gym die net wat anders is dan je gewend bent? Of begin je net met sporten en kun je wel wat persoonlijke begeleiding gebruiken zodat je de basics goed aanleert? Dan raadt ik je Full Force Gym zeker aan. Je merkt dat de eigenaren passie hebben en het ook echt leuk vinden om mensen te begeleiden en de kracht te geven om hun doelen te bereiken. Uiteraard wel handig als je in Arnhem of omgeving woont ;)! Full Force Gym kun je vinden in het bedrijfspand aan de L.J. Costerstraat (nr. 3) in Arnhem. Ze zijn dagelijks vanaf 12.00 uur geopend (en ja je kunt ook gewoon zelf trainen). Kosten voor 2x per week zijn € 27,50. Meer informatie kun je vinden op www.fullforcegym.nl

English version:

For those of you who read my captions on Instragram you might know that a while ago i had a network event that i wasn’t really looking forward to. Boy was i wrong, ’cause there were so many fun & inspiring women but…there were also a lot of fun & inspiring women. So unfortunately i didn’t have the chance to speak to everyone personally. 1 of those women was an owner of a gym and had the same problem. So instead of telling her story, she thought it would be more fun if we experienced her gym. So she invited us for a workout. A chance i don’t say no to, because eventhough i’m very happy at my own gym, i always enjoy seeing how things work at another gym.

So that’s why i drove through the rain to an remote industrial area (and when i write drove, i mean by bike, as that’s the Dutch way!). Red door on the left and than up the stairs on the right were all the instructions i got. So i opened the red door and step into an old industrial hall..okay, up the stairs and for a minute i feel like i’m on a set of a horror movie. The door at the end of the hall should be the final destination. Full Force Gym is written on it. I open the door and i’m a little surprised with what i see. When i think of a gym i expect a big room full of equipment and machines. But instead i’m looking at a little playground including monkeybars. But i must admit, it does look cool.

 

And when Marvin & Chanine tell their stories you just can’t wait to start working out. They work in small groups so they can focus on execution of the workout. It doesn’t matter if you want to do strenght training, a #wod, #hiit or a crossfit workout. They will teach you the basics, correct you where needed and help you push through your boundaries to help you to reach your goals. And no, not every week the same workout, but every week something new adjusted to your personal level, and mostly with your own bodyweight. No machines, your the machine is their motto (funny enough i came across the same line in Buenos Aires so maybe i should see this as a sign!). Personal attention is what Full Force Gym is all about and all of that in an amazing space.

Than it’s time for us to do some work. Chanine has thought of a nice workout and after a good explanation in which see shows people who don’t know the excerise how to do it and let them try a few times where she corrects where needed, we start. 1 minute, 10 workouts. Sounds easy, but is pretty tough. And eventhough i workout a lot, even i get some good pointers of how to do an excersise better and start to feel the difference straight away. After doing a round, we have a little abb workout and unfortunately the hour is over after that. But i have a feeling i might come again for a more intense workout :)!

Are you looking for a gym that is a little different than the rest? Or are you just starting excersising and can you use some personal attention so you learn the basics right? I totally recommend Full Force Gym. You can tell the owners have passion for their work and enjoy helping people and give them the power to reacht their goals. You can find Full Force Gym in an industrial building at L.J. Costerstraat (no. 3) in Arnhem. They open daily at 12.00 (and yes, you can also workout by yourself without guidance). Costs are € 27,50 for 2x per week. You can find more information at www.fullforcegym.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *